;

Lastige kinderen? Heb jij een uitdaging!

Mis jij ook wel eens de handleiding van je kind(eren)?

Als professional, vrijwilliger, pedagogisch medewerker en ouder bent je een belangrijke spil in de opvang en begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling van kinderen. De training “Lastige kinderen? Heb jij een uitdaging!”, biedt inzicht in gedrag en gevoelens van kinderen. Vaak begrijpen we de taal (gedrag) van het kind niet. Juist onze verrassende kijk op kinderen geeft een waardevolle meerwaarde voor het begeleiden en ondersteunen van kinderen met lastig of niet te begrijpen gedrag. Deze cursus daagt je op verschillende fronten uit zowel op persoonlijk als professioneel vlak. We realiseren ons dat iedere kind uniek is en een unieke manier van benaderen nodig heeft.

Download hier de flyer van de training.

Doelstelling van de training

Na de training heeft de deelnemer basiskennis van het “pedagogisch handelen bij lastig gedrag van kinderen”, hij/zij is in staat om anders te kijken en om te gaan met lastige situaties in het werkveld. Daarnaast heeft de deelnemer een begin gemaakt om de inzichten toe te passen in de dagelijkse praktijk. Het resultaat van de aangeboden inzichten zijn afhankelijk van de inzet van de individuele deelnemer.

Inhoud van de training

Door deze training gaat de deelnemer anders naar zichzelf en zijn /haar omgeving en de kinderen kijken. De medewerker wordt zich bewust van en krijgt inzicht in gedrag en de eigen communicatie; waarbij de samenhang tussen omgeving en het gedrag centraal staat.

Gedurende 6 dagdelen komen onder andere de volgende thema's aan bod:

 • Wat is luisteren?
 • Hoe luister ik?
 • Wat is moeilijk gedrag?
 • Anders leren kijken naar kinderen.
 • Anders leren kijken naar jezelf.
 •  Hoe kijkt het kind naar jou?
 • Hoe ga jij om met moeilijk gedrag?
 • Wat is overprikkeling en hoe ga je hiermee om.
 • Ervaren dat je een keuze hebt in je denken en in je gedrag.
 • Wat zijn jouw sterke kwaliteiten.
 • Wat zijn jouw mogelijkheden of “grenzen”.
 • En onderwerpen die voor jou opdrachtgever/deelnemer belangrijk zijn.

Middels interactieve bijeenkomsten zullen de deelnemers inzichten krijgen over hun eigen denkpatroon en hoe anders denken en anders kijken naar het gedrag van kinderen kan worden toegepast. Verder vragen we van de deelnemers om zelf een casus aan te dragen die tijdens de een van de bijeenkomsten in de groep besproken en geëvalueerd zal worden. Tijdens de bijeenkomsten zullen er 2 coaches aanwezig zijn om de deelnemers te trainen en te begeleiden. Het uitgangspunt van de training is dat de groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers, zodat er op interactieve wijze gewerkt kan worden en er voldoende aandacht en ruimte is voor eigen inbreng.

Duur

De groepen worden getraind per dagdeel van 3 uur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende die 3 uur aanwezig zijn.

Start

De dagdelen/data zijn in overleg vast te leggen.

Kosten

Volgens prijsopgave, afhankelijk van aantal deelnemers, duur en frequentie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om jaarlijks een herhalingstraining te verzorgen. Graag bespreken we de wensen en mogelijkheden na afloop van de trainingen.

Onze kosten zijn inclusief:

 • Opzetten en voorbereiding training,
 • Reiskosten,
 • Trainingsmaterialen die gebruikt worden tijdens de bijeenkomt,
 • 2 trainers.

Documentatie

Aanvullend bestaat de mogelijkheid dat de deelnemers, tegen een vergoeding, een map met cursusdocumentatie ontvangen waarin de diverse onderdelen en andere relevante informatie zijn opgenomen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om het trainingsmateriaal, tegen meerprijs, in kleur aan te leveren.

Middelen en voorzieningen

Voor een adequate uitvoering van deze training is het zaak dat de opdrachtgever een aantal voorzieningen en middelen kosteloos ter beschikking stelt.

Het betreft:

 • Een ruimte voor minimaal het aantal deelnemers + beide coaches,
 • Koffie en thee voor de aanwezigen,
 • Flip-over of schoolbord met bijbehorende schrijfmaterialen,
 • Beamer met scherm.

Iedere training die wij opzetten is maatwerk!

Om een beeld te krijgen van ons aanbod en de mogelijkheden, maken wij graag een vrijblijvende afspraak om te kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Neem hiervoor telefonisch contact op met: Desiree Veelen telefoonnummer 06-51692717 of Bianca van Term telefoonnummer 06-29464500