;

Anders denken

Doel

Na de training heeft de pedagogisch medewerk(st)er basiskennis van het “Anders denken” opgedaan en is hij/zij in staat om anders te kijken naar situaties in het werkveld. Hiertoe maken we gebruik van inzichten en visie gebaseerd op het Marcos principe. Daarnaast heeft de pedagogisch medewerk(st)er een begin gemaakt om de inzichten toe te passen in de dagelijkse praktijk. Het resultaat van de aangeboden inzichten zijn afhankelijk van de inzet van de individuele pedagogisch medewerk(st)er.

Inhoud

De training bestaat uit 2 avonden waarin de volgende onderdelen aan de orde komen:

 • Uitleg Marcos principe;
 • Inzicht in “Anders denken”;
 • De praktische invulling van “Anders denken” in het werkveld;
 • Het geven van feedback.

Middels een oefening zullen de pedagogisch medewerk(st)er inzichten krijgen over hun eigen denkpatroon en hoe “Anders denken” hier kan worden toegepast. Verder vragen we van de pedagogisch medewerk(st)ers om zelf een casus aan te dragen die tijdens de tweede bijeenkomst in de groep besproken en geëvalueerd zal worden. Tijdens de bijeenkomsten zullen er 2 coaches aanwezig zijn om de pedagogisch medewerk(st)ers te trainen en te begeleiden.

Documentatie

Tijdens de training ontvangen de pedagogisch medewerk(st)ers van ons een map met documentatie waarin de diverse onderdelen en andere relevante informatie zijn opgenomen.

Reacties eerdere deelnemers

Onderstaand een greep uit de reacties van de deelnemers:

Over de resultaten van training:

 • Ik ben mij bewuster hoe ik dingen doe.
 • Ik kom niet altijd over op mensen zoals ik denk dat ik over kom bij andere dat is een eye-opener.
 • Ik ben bewuster gaan denken over de inhoud van mijn boodschap, en hoe ik op een andere manier iets duidelijk kan maken aan een kind of ouder.
 • Ik ga door deze training nog meer communiceren met kinderen.
 • Ik wist niet dat kinderen de gevoelens van ouders en van mij als leidster zo duidelijk oppikken.

En over de coaches:

 • Ze geven duidelijke voorbeelden gekoppeld aan de praktijk.
 • Ze hebben een open houding en vertellen vanuit hun eigen ervaringen.