;

advisering aan kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven hebben de opvang prima geregeld maar missen in de BSO vaak een manier om activiteiten op te zetten voor de kinderen. Vooral in vakantieperiodes is het belangrijk een afwisselend en goed activiteitenprogramma aan te bieden. Labyrint Advies & Coaching adviseert uw medewerkers hoe ze een dergelijk programma kunnen opzetten en hoe ze dit vervolgens kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn veel kinderdagverblijven werkzaam op scholen om tussenschoolse opvang te verzorgen. Er komt organisatorisch veel bij kijken. Hoe pak je dit aan? Hoe ga ik om met vrijwilligers? Allemaal vragen waar Labyrint Advies & Coaching u op maat in kan adviseren.