;

advisering aan basisscholen

Er blijven steeds meer kinderen over, omdat vaker beide ouders een baan hebben. Sinds een aantal jaren wordt door de overheid het overblijven op scholen gestimuleerd. Voor veel scholen is dit echter een onbekend gebied. Kinderen kunnen wel overblijven, maar vaak is het een ondergeschoven kindje. Met veel goede bedoelingen wordt een ruimte geregeld met een vrijwilliger die toezicht houdt. Maar de zaken verlopen niet altijd naar wens. Overblijven verlangt in deze tijd een meer professionele aanpak.

Labyrint Advies & Coaching adviseert hoe u dit professioneel kunt uitvoeren. Eerst wordt er een analyse gemaakt van de huidige opvangsituatie op school. Vervolgens wordt samen met u vastgesteld welke aanpak het beste aansluit om te komen tot een verantwoorde, geborgen en veilige manier van opvang die bovendien financieel gunstig is.