;

Desiree Veelen

Desiree VeelenMijn naam is Desiree Veelen - De Lauwere (1967). Mijn man en ik hebben samen twee volwassen zonen.

Mijn carrière begon op 19-jarige leeftijd in de gezondheidszorg. In een zorgcentrum voor ouderen startte ik als activiteitenbegeleidster. Twintig jaar lang werkte ik op o.a. de afdelingen somatiek, psychogeriatrie en dagopvang. Op 37 jarige leeftijd besloot ik een opleiding te gaan volgen om mijn persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Door deze opleiding koos ik ervoor een carrièreswitch te maken naar de kinderopvang.

In 2008 ben ik gestart met het gestalte geven van de tussenschoolse opvang op een basisschool. Tot 2012 heb ik op deze school als coördinator voor de tussenschoolse opvang gewerkt.

Van 2010 tot 2015 ben ik werkzaam geweest op een kinderdagverblijf als coördinator voor de buitenschoolse opvang, waarbij ik de leidsters coach en ondersteun.

In 2011 voltooide ik de opleiding tot Marcostherapeut en sindsdien heb ik een eigen praktijk. Meer hierover kunt u vinden op deze site.

Ook ontstond in dat jaar het idee om een eigen bedrijf te starten als adviseur en coach in de kinderopvang. De doelgroep van Labyrint Advies & Coaching zijn scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

In maart 2018 is ver-bind ontstaan. Een samenwerking met Vianne Feder gericht op mantelzorgers van kinderen met extra zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ASS, gedragsproblemen of fysieke klachten.

In april 2019 ben ik de samenwerking aangegaan met Bianca van Term - Thimister onder de naam 2connect4u. Onder deze naam bieden wij trainingen, lezingen, workshops en coachingstrajecten aan voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Door op een andere, unieke manier naar kinderen te kijken ontstaat er een opvang waar drie pijlers centraal staan: geborgenheid, veiligheid en maatwerk.