;

Desiree Veelen

Desiree VeelenMijn naam is Desiree Veelen - De Lauwere (1967). Mijn man en ik hebben samen twee volwassen zonen.

Na mijn opleiding voor activiteitenbegeleidster ben ik twintig jaar werkzaam geweest op diverse afdelingen in de ouderenzorg: psychogeriatrie, dagopvang en een afdeling voor somatisch zieke mensen. Daarna maakte ik de switch naar de kinderopvang en na vijf jaar besloot ik in juni 2011 om een eigen bedrijf te starten: Labyrint Advies & Coaching. Ik adviseer basisscholen over de inrichting en implementatie van tussen- en naschoolse opvang van kinderen.

In januari 2012 ben ik gestart met Labyrint Praktijk voor Natuur- en Psychosocialetherapie. In deze praktijk werk ik met mensen van alle leeftijden.

In april 2019 ben ik de samenwerking aangegaan met Bianca van Term - Thimister onder de naam 2connect4u. Onder deze naam bieden wij trainingen, lezingen, workshops en coachingstrajecten aan voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Ik werk zowel indvidueel als met groepen, en vind een persoonlijke aanpak die past bij de client of groep belangrijk. Ik werk graag van mens tot mens.

Bianca van Term-Thimister

bianca2016Bianca heeft ruim 16 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, waarvan ze 12 jaar gewerkt heeft als ambulant hulpverlener met multi-problem gezinnen. Hierbij heeft zij ervaring opgedaan met het werken binnen gezinssystemen, mensen met opvoedingsvragen, levensvragen, lichamelijke klachten, hoog gevoeligheid, diagnose ADHD/ODD, PDD-NOS, dyslexie, faalangst, slaapklachten, angsten, enzovoort.

Daarnaast heeft ze ervaring in het werken binnen de Buitenschoolse Opvang en Kinderopvang. Sinds 2011 heeft zij een eigen praktijk waarin zij werkt met mensen van alle leeftijden en verzorgt zij op maat gemaakte trainingen, cursussen en workshops aan professionals, vrijwilligers en ouders op basisscholen.


( www.praktijkozitdatzo.nl )

Nicole Derks

Nicole DerksNicole Derks is sinds december 2011 afgestudeerd als Marcos-therapeute en sindsdien gestart met een eigen praktijk genaamd Praktijk ”Wie ben jij?”

Zij behandeld mensen met lichamelijke klachten, mensen met steeds terugkomende psycho-sociale problemen of signalen, mensen met relationele problemen. Daarnaast geeft zij training “anders denken” aan verzorgenden en verpleegkundigen en werkt zij met de producten van kruiderij Esfythé.

Daarnaast is Nicole werkzaam als Praktijkopleider binnen de ouderenzorg van Sevagram waar zij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van opleiden van studenten van AKA t/m niveau 5. Zij begeleidt en coacht medewerkers om het leerproces van deze studenten vorm te geven. Ook geeft zij trainingen aan medewerkers, gericht op gedrag en houding. Tijdens de begeleidings -en coachgesprekken en trainingen maakt zij o.a. gebruik van de inzichten vanuit Marcos-therapie.

Middels haar jarenlange ervaring in de reguliere ouderenzorg en vanuit haar oorspronkelijke beroep als verpleegkundige en nu als Marcos-therapeute, heeft zij het doel om de reguliere en complementaire geneeskunde bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar kunnen versterken.

Nicole volgt het nascholingstraject bij Marcos training & opleiding en is aangesloten bij de groep voor Integraal collegiaal overleg Marcos-therapeuten waar zij d.m.v. intervisie aan verbetering van kwaliteit werkt. Daarnaast volgt zij regelmatig, korte cursussen bij Sevagram, gericht op ontwikkelen van haarzelf.

Nicole is aangesloten bij IBMT, RBNG/TBNG.

Op de site:  www.praktijkwiebenjij.nl is meer te vinden.